Versenyrendezés feltételei

Érvényes: A Magyar Tradícionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség és tagjai által rendezett hivatalos versenyen, minösítő versenyen, amelyek a versenynaptárban szerepelnek és a HKF azokat engedélyezte.
Hivatalos, minösítő versenyek rendezésére a Kínai és Indiai harcművészetek valamennyi stílusában, ezek összevont minösítő, ill. nemzetközi versenyeinek rendezésére kizárólag az HKF jogosult.

A stílusbajnokságok megrendezése teljes egészében a stílusok belügye, abba a szakszövetség semmilyen módon nem szól bele.

A Meghívásos Magyar Bajnokság megrendezését a szakszövetség végzi.

Az összes többi bajnokság megrendezésének a jogát (beleértve a nemzetközi versenyeket is,) pályázat útján lehet elnyerni, melyet a szakszövetség versenybizottságához kell benyújtani.
A pályáztatás célja, a szakszövetségi versenyek minőségének a lehető legmagasabb szintre történő emelése. A pályázat benyújtásának a határidejét a versenybizottság határozza meg, és a szakszövetségi levelezőlista alapján arról értesítést küld az egyesületi vezetők számára.
Pályázatot nyújthat be bármely hivatalos szakszövetségi tagegyesület, tagegyesületek alkotta szövetség, valamint több tagegyesület szervezőbizottságot alkotva együttesen is adhat be pályázatot. Amennyiben a versenybizottság másképpen nem rendelkezik, a pályázatot írásban kell benyújtani a szakszövetség versenybizottsága számára.
A pályázati kiírásokat a szakszövetség versenybizottsága a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévi előzetes versenynaptár összeállítása után teszi közzé. A versenynaptárat a lehetőségekhez képest úgy kell összeállítani, hogy az ne ütközzön a fontosabb nemzetközi versenyekkel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A szervezőbizottság szervezeti felépítését
– szervezet(ek) neve
– felelős személyek megnevezése
2. A megrendezendő esemény tervezett ideje
3. Az esemény tervezett helyszíne
– A helyszínnel kapcsolatos kötelező feltételek meglétének a tételes felsorolása (lsd. alább)
– Az opcionális feltételek meglétének a felsorolása
– Esetleges egyéb, a rendezvény szempontjából előnyös feltételek felsorolása
4. Az eseményhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási terv
– Cél meghatározása
– Feladatok meghatározása
– Felelos személyek megnevezés és elérhetosége
– Eszközszükséglet
– Lebonyolítási menetrend
5. Az esemény tervezett támogatói
6. Tervezett média megjelenési lehetőségek (TV, Rádió, internet, nyomtatott sajtó)

A versenyrendezés feltételei, és a pályázatok elbírálási feltételei között vannak kötelezően előírt, és opcionális (megléte esetén elonyösen megítélt) feltételek.

Minden szakszövetségi versenyen elengedhetetlen:
1. Traumatológus szakorvos jelenléte
2. Folyamatos pástonkénti jegyzőkönyvvezetés
3. A teljes eseményre vonatkozó eseményjegyzőkönyv vezetése
4. Minden pást mellé, az azon folyó eseményk rögzítésére szolgáló kamera vagy fényképezőgép
5. Külön női és férfi öltőzőo, zuhanyozási lehetőséggel
6. Külön női és férfi mosdó
7. A versenyszabályoknak megfelelő eszközök (tatami, emelvény, bírói asztalok, …) mennyiségi és minőségi biztosítása

Ezeken felül az Országos Ranglista-, és a Nemzetközi Bajnokságokon elengedhetetlen:
1. Pástonkénti kihangosítás
2. Elkülönített VIP asztalok

Az esemény helyszínével kapcsolatos feltételek:
Kötelező feltételek az Országos Ranglista-, és a Nemzetközi Bajnokságokon:

1. Legalább 2 pást felállításához elegendő hely (az eseményre vonatkozó versenyszabályokban leírt méretű tatamik, emelvények, bírói munkahelyek, … figyelembe vételével)
2. Legalább 300-400 néző leültetésére legyen alkalmas
3. Elkülönített mérlegelő hely
4. Elkülönített bírói/rendezői helyiség
5. Külön férfi és női mosdók a közönség számára
6. Büfé
7. VIP helyiség
8. Helybiztosítás a szakszövetség támogatói transzparendeinek a kihelyezéséhez

Opcionális feltételek az Országos Ranglista-, és a Nemzetközi Bajnokságokon:
1. A küzdőtér és a nézőtér elszeparálásának a lehetősége
2. Árusok helyeinek biztosítása
3. Dobogó az eredményhirdetéshez
4. Külön versenyzői és nézői bejárat
5. Parkolási lehetőségek

Kötelező feltételek a II. Osztályú Bajnokságokon:
1. Elkülönített mérlegelő hely
2. Elszeparálható bírói/ rendezői helyiség
3. A szakszövetség támogatói hirdetési felületeinek (molinók) a kihelyezhetősége

A benyújtott pályázatokat a versenybizottság bírálja el, és az elbírálás eredményéről értesíti a pályázókat. A nyertes pályázatot benyújtóval ezután megbízási szerződést köt az adott esemény megrendezésére vonatkozóan. A pályázat nyertesei a versenykiírásukban használhatják a Magyar Tradícionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség Hivatalos Bajnoksága megnevezést.

A verseny szervezésével kapcsolatban az alábbi feltételek betartása kötelező:

– A verseny szervezőjének a verseny megrendezése előtt legalább egy hónappal versenykiírást kell küldeni a Címlistában szereplő személyeknek.
– A szakszövetség versenyein minden kategóriában kizárólag az adott kategóriában kvalifikált, megfelelő bírói minősítéssel rendelkező bíró bíráskodhat. A bírói minősítéseket a szakszövetség bírói bizottsága tartja nyilván. Az egyes versenyekre a résztvevő csapatok, a pártatlanság védelme érdekében jogosultak kategóriánként egy-egy bírót delegálni. A bírók delegálását ill. kinevezését ettől eltérő módon kizárólag a Bírói Bizottság vezetőjével egyeztetve lehet megtenni.
– A szakszövetség versenyeire nevezni kizárólag előnevezéssel lehet. Az előnevezés határideje, amennyiben a szervező másképpen nem rendelkezik, a verseny első napja előtti két hét. A nevezés határidejét, és a nevezés egyértelmű feltételeit a versenykiírásban rögzíteni kell.
– A verseny helyére a rendező szervnek megfelelő létszámú és ruházatú rendezőt, ill. kiegészítő személyzetet kell biztosítania.
– A rendezőségnek a versenyekhez biztosítania kell nevezési lapot, sorsolási lapokat, pontozó lapokat, ill. A vonatkozó versenyszabályok szerinti pontozó táblákat valamint számlálókat.
– A versenyjegyzőkönyvet, a szakszövetség által meghatározott egységes formában kell elkészíteni, és a verseny zárása után egy héten belül a Bírói Bizottság elnökének, a Versenybizottság elnökének, a szakszövetség titkárságának, valamint minden résztvevő csapatnak el kell juttani, elektronikus formában. Nemzetközi verseny esetén a határidő három hétre módosul.
A verseny eredeti dokumentumait(regisztrációs lapok, sorsolási lapok, pontozó lapok, eseményjegyzőkönyv) a Versenybizottság elnökének kell átadni a verseny zárása utáni egy hónapon belül.
Nemzetközi verseny esetén biztosítani kell angol nyelvű sorsolási, nevezési és pontozó lapokat, ill. a helyszínen angol nyelvű bemondót.
– A versenyen biztosítani kell óvás céljára szolgáló előre elkészített formanyomtatványokat.
Nemzetközi verseny esetén a verseny rendezőjének kötelezően be kell mutatnia az angol nyelvű és a magyar nyelvű versenykiírást a szakszövetség elnöksege, és a versenybiztottság számára.
Nemzetközi verseny esetén a sajtótájékoztatón a Szövetség elnöksége által delegált személyt a szervezőnek kötelezően meg kell hívnia.
Nemzetközi verseny esetén a verseny megrendezése után a Szövetség számára egy beszámolót kell készíteni, melyet a verseny befejezését követő egy hónapon belül a dokumentációkkal alátámasztva a Szövetség Főtitkárához el kell juttatni.

Lásd még:
– Sportorvoslás szabályai
– Versenyrendszer