Versenyrendezés feltételei

A Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség versenyei közvetlen, és ranglista rendszerben kerülnek megrendezésre. A Szakszövetség hivatalos versenykategóriái a következõk:

 

Küzdelmi kategóriák:

 • Küzdelem- Sanda (Full Contact),
 • Küzdelem – Qingda
 • Küzdelem- Lökõkéz

 

Formagyakorlat kategóriák:

 • Külsõ Forma – Egyéni Pusztakezes,
 • Külsõ Forma – Egyéni Rövidfegyver,
 • Külső Forma- Egyéni Hoszúfegyver,
 • Külsõ Forma – Csop. Pusztakéz,
 • Külsõ Forma – Csop. Fegyveres
 • Belsõ Forma – Egyéni Pusztakezes
 • Belsõ Forma – Egyéni Fegyveres
 • Belsõ Forma – Csop. Pusztakezes
 • Belsõ Forma – Csop. Fegyveres
 • Páros Küzd. Forma

 

 

Hatáskör szerint az alábbi bajnokságok rendezhetőek meg:

 • Házibajnokság
 • Stílusbajnokság
 • Nyilt versenyek
 • HKF Országos Bajnokság (ranglista bajnokság)
 • HKF Magyar Bajnokság
 • Nemzetközi Versenyek (Magyarországon rendezett)

 

Ezeken a versenyeken a Szakszövetség bármely hivatalos versenykategóriája megrendezhetõ, melyeket a versenykiírásnak kell tartalmaznia.

 

A versenykategóriák közül a :

 

 • Sanda (Full Contact küzdelem),
 • Modern Wushu Tao Lu kategóriák,
 • Tradícionális külsõ forma,
 • Tradícionális belsõ forma,
 • Qingda (LIght Contact küzdelem)
 • Wing Chun formagyakorlat

 

kategóriákban a Szakszövetség hivatalos ranglistát vezet. A ranglista felállítására a Szakszövetség versenyévadonként két alkalommal Országos Ranglista Bajnokságot szervez. A Ranglista Bajnokságokon az első négy helyezett ranglista pontokat kap az alábbiak szerint:

 

 1. hely 10 pont
 2. hely   7 pont
 3. hely   4 pont
 4. hely   1 pont

 

Az adott versenyévad ranglistájának az elsõ négy helyezettjét a Szakszövetség meghívja a Magyar Bajnokságra, amelyen kizárólag a ranglista kategóriák kerülnek megrendezésre. A Magyar Bajnokság elsõ helyezettjei az adot versenyévadban a kategóriánkénti Magyar Bajnokok.

 

Házibajnokságnak minősül az a verseny, amelyet egy a Szakszövetség által elismert, Szakszövetségi tagsággal rendelkező sportegyesület kizárólag az egyesület tagsága számára rendez. A verseny résztvevői csak az adott egyesület tagjai lehetnek. A házibajnokság megrendezése teljes egészében az egyesület saját hatáskörébe tartozik.

 

Stílusbajnokságnak minősül az a verseny, amelyet egy a Szakszövetség által elismert stílusszervezet, kizárólag a tagsága számára rendez. A verseny résztvevői csak az adott stílusszervezethez tartozó sportegyesületek tagjai lehetnek. A stílusbajnokság megrendezése teljes egészében a stílus saját hatáskörébe tartozik.

 

Nyílt versenynek minősül az a verseny, amelyet egy a Szakszövetség által elismert stíluszservezet vagy Szakszövetségi tagsággal rendelkező sportegyesület nem kizárólag a stílusszervezet vagy az egyesület tagsága számára rendez. A nyílt verseny megrendezése a Szakszövetség versenybizottságának engedélyéhez kötött! A kérelmet az előző év szeptember 15.-ig kell benyújtani a versenybizottsághoz. A versenybizottságnak 30 napon belül választ kell adni.

 

Az összes többi bajnokság megrendezésének a jogát (beleértve a nemzetközi versenyeket is,) pályázat útján lehet elnyerni, melyet a Szakszövetség versenybizottságához kell benyújtani. Nemzetközi versenynek minősül minden olyan verseny, amelyen akár csak egy, nem magyar állampolgár részt vesz versenyzőként. A pályáztatás célja, a Szakszövetségi versenyek minõségének a lehetõ legmagasabb szintre történõ emelése. A pályázat benyújtásának határidejét a versenybizottság határozza meg. A pályázat anyagát a versenybizottság a Szakszövetség hivatalos honlapján teszi közzé és e-mail-ben küldi szét a tagsága számára. Pályázatot nyújthat be bármely hivatalos szervezet. Amennyiben a versenybizottság másképpen nem rendelkezik, a pályázatot írásban e-mailen keresztül kell benyújtani a Szakszövetség versenybizottsága számára, melyről a versenybizottság 7 naptári napon belül visszaigazolást küld a pályázó szervezet részére, melyben értesíti, hogy a pályázata elbírálásra fog kerülni.

A pályázatok a versenynaptár kiadását követően kerülnek kiírásra. Az Országos Bajnokságok és a Magyar Bajnokság időpontjait legkésőbb előző év augusztus 31.-ig ki kell jelölni.

A Bajnokságok időpontjának ismeretében a pályázatot legkésőbb szeptember 15.-ig a versenybizottságnak ki kell írnia.

A pályázat leadási határideje legkésőbb október 15.-e.

Az elbírálás és kiértesítés határideje november 15.-e.

A sikeres pályázokkal a Szakszövetség Együttmükődési Megállapodást köt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 1. A szervezõbizottság szervezeti felépítését
 • szervezet(ek) neve
 • felelõs személyek megnevezése
 1. A megrendezendõ esemény tervezett ideje
 2. Az esemény tervezett helyszíne
 • A helyszínnel kapcsolatos kötelezõ feltételek meglétének a tételes felsorolása (lsd. alább)
 • Az opcionális feltételek meglétének a felsorolása
 • Esetleges egyéb, a rendezvény szempontjából elõnyös feltételek felsorolása
 1. Az eseményhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási terv
 • Felelõs személyek megnevezés és elérhetõsége
 • Eszközszükséglet
 • Lebonyolítási menetrend
 1. Az esemény tervezett támogatói
 2. Tervezett média megjelenési lehetõségek (TV, Rádió, internet, nyomtatott sajtó)

A versnyrendezés feltételei, és a pályázatok elbírálási feltételei között vannak kötelezõen elõírt, és opcionális (megléte esetén elõnyösen megítélt) feltételek. Ezek a feltételek az alábbiak:

Minden Szakszövetségi versenyen elengedhetetlen:

 1. Traumatológus szakorvos jelenléte vagy mentőorvos.
 2. Folyamatos pástonkénti jegyzõkönyvvezetés
 3. A teljes eseményre vonatkozó eseményjegyzõkönyv vezetése
 4. Minden pást mellé az azon folyó eseményk rögzítésére szolgáló kamera
 5. Külön nõi és férfi öltõzõ, zuhanyozási lehetõséggel
 6. Külön nõi és férfi mosdó
 7. A versenyszabályoknak megfelelõ eszközök (tatami, emelvény, bírói asztalok, ) mennyiségi és minõségi biztosítása

 

Ezeken felül az Országos és a Nemzetközi Bajnokságokon elengedhetetlen:

 1. Pástonkénti kihangosítás
 2. Elkülönített VIP asztalok

 

 

Az esemény helyszínével kapcsolatos feltételek:

Kötelezõ feltételek az Országos és a Nemzetközi Bajnokságokon:

 1. Legalább 3 pást felállításához elegendõ hely (az eseményre vonatkozó versenyszabályokban leírt méretû tatamik, emelvények, bírói munkahelyek figyelembe vételével)
 2. Legalább 300-400 nézõ leültetésére alkalmas elkülönített nézőtér
 3. Elkülönített mérlegelõ hely
 4. Elkülönített bírói/rendezõi helyiség, helyiségek
 5. Külön férfi és nõi mosdók a közönség számára
 6. Büfé
 7. VIP helyiség
 8. Helybiztosítás a Szakszövetség támogatói transzparenseinek kihelyezéséhez
 9. Parkolási lehetõség
 10. Dobogó az eredményhirdetéshez
 11. Árusító helyek biztosítása

 

A benyújtott pályázatokat a versenybizottság bírálja el, és az elbírálás eredményérõl értesíti a pályázókat. A nyertes pályázatot benyújtóval ezután megbízási szerzõdést köt az adott esemény megrendezésére vonatkozóan. A pályázat nyertesei a versenykiírásukban használhatják a Magyar Tradícionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség Hivatalos Bajnoksága megnevezést. A verseny szervezésével kapcsolatban az alábbi feltételek betartása kötelezõ:

 

 • A verseny szervezõjének a verseny megrendezése elõtt legalább egy hónappal versenykiírást kell küldeni a Címlistában szereplõ személyeknek.
 • A Szakszövetség versenyein minden kategóriában kizárólag az adott kategóriában kvalifikált, megfelelõ bírói minõsítéssel rendelkezõ személy bíráskodhat. A Szakszövetség versenyeire nevezni kizárólag elõnevezéssel lehet. Az elõnevezés határideje, amennyiben a szervező másképpen nem rendelkezik, a verseny elsõ napja elõtti hét. A nevezés határidejét és a nevezés egyértelmû feltételeit a versenykiírásban rögzíteni kell.
 • A verseny helyére a rendezõ szervnek megfelelõ létszámú és ruházatú rendezõt, ill. kiegészítõ személyzetet kell biztosítania.
 • A rendezvény szervezőjének biztosítania kell a hatályos versenyszabályok szerinti pontozó táblákat valamint számlálókat.
 • Nemzetközi verseny esetén biztosítani a helyszínen angol nyelvő bemondót.
 • Nemzetközi verseny esetén a verseny rendezőjének kötelezően be kell mutatnia az angol nyelvű és a magyar nyelvű versenykiírást a Szakszövetség elnöksége és a versenybizottság számára.
 • Nemzetközi verseny esetén a sajtótájékoztatóra a Szövetség elnöksége által delegált személyt a szervezõnek kötelezõen meg kell hívnia.
 • Nemzetközi verseny esetén a verseny megrendezése után a Szövetség számára egy beszámolót kell készíteni, melyet a verseny befejezését követõ egy héten belül a dokumentációkkal alátámasztva a versenybizottsághoz el kell juttatni.

 

A megrendezett bajnokság egyéb követelményeivel kapcsolatban a mindenkor hatályos versenyszabályzatot kell figyelembe venni.

 

2016.01.08.